loading

Aosite, ers 1993


AOSITE

PRODUCT

Camwch i mewn i'n ffatri arbenigol, lle rydym yn rhagori mewn crefftio ategolion caledwedd dodrefn wedi'u teilwra a chyfanwerthu. Mae ein hystod a ddyluniwyd yn ofalus yn cynnwys colfachau , ffynhonnau nwy , sleidiau drôr , handlenni , a mwy. Gyda'r peiriannau diweddaraf a mesurau rheoli ansawdd trwyadl, rydym yn gwarantu crefftwaith a dibynadwyedd rhagorol ym mhob cynnyrch a gynigiwn.


Yr hyn sy'n ein gosod ar wahân yw ein tîm o ddylunwyr cynnyrch profiadol, sy'n barod i gynnig atebion personol i gwrdd â gofynion unigryw pob cwsmer.P'un ai yw'n addasu dyluniadau presennol neu'n creu cysyniadau cwbl newydd, mae ein dylunwyr yn fedrus wrth integreiddio elfennau personol i'n cynnyrch. Rydym yn deall bod pob cwsmer yn unigryw, ac rydym yn cymryd gofal mawr wrth ymgorffori elfennau personol yn ein cynnyrch.


Rydym yn blaenoriaethu meddylgarwch ac astudrwydd yn ein rhyngweithiadau cwsmeriaid. Trwy drafodaethau agored a gwrando gweithredol, rydym yn sicrhau bod dewisiadau a phryderon ein cwsmeriaid yn cael eu deall yn llawn, gan ganiatáu inni ddarparu cynhyrchion sy'n gwireddu eu gweledigaeth yn llawn. Mae ein hymrwymiad i wasanaeth personol a sylw diwyro i fanylion yn ein gwneud yn bartner delfrydol ar gyfer eich holl anghenion ategolion caledwedd dodrefn 


Dim data

gwerthu poeth Cynhyrchiadau

Clip Ar Golfach Gwlychu Hydrolig 3D Addasadwy Ar Gyfer Drws y Cabinet
Mae colfach caledwedd dodrefn yn fath o gydran fetel sy'n caniatáu i ddrws neu gaead swingio ar agor a chau ar ddarn o ddodrefn. Mae'n rhan hanfodol o ddylunio dodrefn ac ymarferoldeb
Handle Pres Ar gyfer Drws Cabinet
Mae handlen cabinet pres yn opsiwn chwaethus a gwydn ar gyfer ychwanegu ychydig o foethusrwydd i'ch cypyrddau cegin neu ystafell ymolchi. Gyda'i naws gynnes a'i ddeunydd cadarn, mae'n darparu mynediad hawdd i storfa wrth ddyrchafu edrychiad cyffredinol yr ystafell.
Gwanwyn Nwy Agate Du Ar gyfer Drws Ffrâm Alwminiwm
Mae moethusrwydd ysgafn wedi dod yn duedd prif ffrwd yn y blynyddoedd hyn, oherwydd yn unol ag agwedd pobl ifanc fodern, mae'n adlewyrchu blas personol bywyd personol, ac mae cwsmeriaid yn ei groesawu a'i garu. Mae'r ffrâm alwminiwm yn gryf, gan amlygu ffasiwn, fel bod yna fodolaeth moethus ysgafn
Blwch Metel Slim Cau Meddal Ar gyfer Drôr Cegin
Mae blwch metel fain yn flwch drôr lluniaidd sy'n ychwanegu ceinder i ffordd o fyw moethus. Mae ei arddull syml yn ategu unrhyw ofod
Sleidiau Bearing Ball Tri Plyg Ar gyfer Drôr Cabinet
Mae'r Sleid Drôr Tri-Plyg sy'n dwyn Ball yn elfen ddibynadwy a gwydn sy'n sicrhau symudiad llyfn a diymdrech o droriau. Mae'n cynnwys tair adran sy'n darparu'r estyniad mwyaf a chefnogaeth ar gyfer llwythi trwm
Dim data

Gwneuthurwr Arwain Of Caledwedd Cynhyrchion

Mae Aosite yn ddarparwr blaenllaw o systemau drôr metel o ansawdd uchel A sleidiau drôr , gyda chynhyrchion wedi'u cynllunio i ddarparu cryfder a gwydnwch uwch, gan ganiatáu i ddefnyddwyr fwynhau atebion storio di-bryder am flynyddoedd i ddod 

Er enghraifft, mae ein cynnyrch diweddaraf Undermount Drawer Slides yn diwallu anghenion swyddogaethol a dylunio dodrefn ystafell fyw yn llawn.

Yn yr ystafell fyw, gallwch hefyd ddefnyddio Ultra-denau Aosite Sleid Drôr Blwch Metel i greu droriau ar gyfer systemau adloniant clyweledol, cofnodion, disgiau, ac ati.  Gyda pherfformiad llithro uwch, lleithder adeiledig, a mecanwaith cau meddal a distaw, mae'n cynnig ymarferoldeb a chyfleustra eithriadol 

Wrth symud ymlaen, bydd Aosite yn ymroi i'r R&D o galedwedd cartref smart i arwain y farchnad caledwedd domestig. Y nod yw gwella diogelwch cyffredinol yn y cartref, hwylustod a chysur i breswylwyr, a thrwy hynny eu galluogi i greu amgylchedd cartref perffaith.
Lawrlwythwch y Llyfryn Cynnyrch Diweddaraf O Aosite
tubiao1
Catalog AOSITE 2022
tubiao2
Llawlyfr Diweddaraf AOSITE
Dim data

Ein Caledwedd Profiad Gweithgynhyrchu

Wedi'i sefydlu ym 1993, mae Aosite yn un o'r prif wneuthurwyr a chyflenwyr caledwedd dodrefn yn Tsieina, gydag ardal o barth diwydiannol caledwedd dodrefn 13,000m² sy'n cwrdd â safonau ISO. Yn ogystal, mae gennym ganolfan farchnata broffesiynol 200m², neuadd profiad cynnyrch caledwedd 500m², canolfan brofi safonol 200m² EN1935 Ewrop, a chanolfan logisteg 1,000m².

Croeso i cyfanwerthu o ansawdd uchel  colfachau, ffynhonnau nwy, sleidiau drôr, dolenni cabinet a systemau tatami o'n ffatri.

Y gorau caledwedd gwasanaeth ODM cynnyrch

Heddiw, gyda datblygiad cyflym y diwydiant caledwedd, mae'r farchnad dodrefn cartref yn cyflwyno gofyniad uwch ar gyfer y caledwedd. Yn erbyn y cefndir hwn, mae Aosite yn cymryd persbectif newydd yn y diwydiant hwn, gan ddefnyddio technolegau rhagorol ac arloesol i sefydlu'r safon ansawdd caledwedd newydd. Yn ogystal, rydym yn cynnig  OD M gwasanaethau i ddarparu ar gyfer anghenion a gofynion unigryw eich brand.


Ers ei sefydlu, mae Aosite wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf a rhagoriaeth cynnyrch ar gyfraddau cystadleuol. Felly, rydym yn ymdrechu i ragori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid trwy ddarparu cynnyrch ar amser ac o fewn y gyllideb. P'un a oes angen un prototeip neu orchymyn mawr arnoch, rydym yn gwarantu'r lefel uchaf o ansawdd a dibynadwyedd gyda phob cynnyrch a ddarparwn 


Ein gwasanaethau ODM

1. Cyfathrebu â chwsmeriaid, cadarnhau archeb, a chasglu blaendal o 30% ymlaen llaw.

2. Dylunio cynhyrchion yn unol â gofynion cwsmeriaid.

3. Gwnewch sampl a'i anfon at y cwsmer i'w gadarnhau.

4. Os yn fodlon, byddwn yn trafod manylion y pecyn a'r pecyn dylunio fel gofyniad.

5. Dechreuwch y broses gynhyrchu.

6. Unwaith y bydd wedi'i gwblhau, storio'r cynnyrch gorffenedig.

7. Mae'r cleient yn trefnu ar gyfer y taliad 70% sy'n weddill.

8. Trefnu danfon nwyddau.Sefyllfa Bresennol Of

caledwedd marchnad

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Tsieina wedi profi twf sefydlog yn ei allforio cynhyrchion caledwedd, gan sefydlu ei hun fel un o allforwyr caledwedd mwyaf y byd.


Mae mwyafrif y brandiau caledwedd cartref mwyaf blaenllaw yn y byd wedi'u lleoli'n bennaf yn Ewrop. Fodd bynnag, mae rhai ffactorau megis dwysáu rhyfel Rwsia-Uzbekistan a'r argyfwng ynni yn Ewrop wedi arwain at gostau cynhyrchu uchel, gallu cyfyngedig ac amseroedd dosbarthu estynedig.  O ganlyniad, mae cystadleurwydd y brandiau hyn wedi'i wanhau'n fawr, sydd hefyd wedi hyrwyddo cynnydd brandiau caledwedd cartref yn Tsieina. Disgwylir y bydd allforio blynyddol Tsieina o galedwedd cartref yn cynnal cyfradd twf o 10-15% yn y dyfodol.


Fodd bynnag, yn y blynyddoedd diwethaf, mae caledwedd domestig wedi dangos gwelliant sylweddol mewn ansawdd a awtomeiddio cynhyrchu. O ganlyniad, mae'r gwahaniaeth ansawdd rhwng brandiau domestig a brandiau wedi'u mewnforio wedi gostwng, tra bod mantais pris brandiau domestig wedi dod yn fwy cystadleuol. Felly, yn y diwydiant cartref arferol lle mae rhyfeloedd prisio a rheoli costau yn gyffredin, mae caledwedd brand domestig wedi dod i'r amlwg fel yr opsiwn a ffefrir.

Newidiadau O Caledwedd Cynhyrchion mewn Grwpiau Defnyddwyr

Yn y dyfodol, bydd grwpiau defnyddwyr y farchnad yn symud yn llwyr i'r ôl-90au, ôl-95 a hyd yn oed ôl-00au, ac mae'r cysyniad defnydd prif ffrwd hefyd yn newid, gan ddod â chyfleoedd newydd i'r gadwyn ddiwydiannol gyfan.

Hyd yn hyn, mae mwy na 20,000 o fentrau yn ymwneud ag addasu tŷ cyfan yn Tsieina. Yn ôl rhagolwg Sefydliad Ymchwil Diwydiant Busnes Tsieina, bydd maint y farchnad wedi'i addasu bron i 500 biliwn yn 2022.

Yn y cyd-destun hwn, mae Aosite Hardware yn deall y duedd yn gadarn trwy ganolbwyntio ar ddatblygu ac arloesi cynhyrchion caledwedd cartref. Rydym yn ymroddedig i wella dyluniad ac ansawdd cynnyrch, gan greu safonau newydd ar gyfer rhagoriaeth caledwedd trwy ddyfeisgarwch a thechnoleg arloesol.

Mae ein cynnyrch yn cynnwys colfachau, ffynhonnau nwy, sleidiau drôr, dolenni cabinet a systemau tatami. Ac rydym yn darparu gwasanaethau ODM ar gyfer pob brand, cyfanwerthwr, cwmni peirianneg ac archfarchnadoedd mawr.

Dysgwch Mwy Am

ODM Caledwedd Cynhyrchion

C1: A yw'n iawn gwneud enw brand y cwsmer ei hun?

A: Ydy, mae croeso i OEM.

C2: A ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?

A: Rydym yn wneuthurwr.

C3: A allwch chi wneud y dyluniad i ni?

A: Ydy, mae croeso i ODM.

C4: Sut alla i gael sampl i wirio'ch ansawdd?

A: Cysylltwch â ni a byddwn yn trefnu i chi anfon samplau.

C5: Pa mor hir y gallaf ddisgwyl cael y sampl?

A: Tua 7 diwrnod.

C6: Pecynnu & Sipio: 

A: Mae pob cynnyrch yn cael ei becynnu yn annibynnol.Shipping a chludiant awyr.

C7: Pa mor hir mae'r amser dosbarthu arferol yn ei gymryd?

A: Tua 45 diwrnod.

C8: Beth yw eich prif gynhyrchion?

A: Colfachau, gwanwyn nwy, system Tatami, sleid dwyn pêl a Handle.

C9: Beth yw eich telerau cyflwyno?

A: FOB, CIF a DEXW.

C10: Pa fath o daliadau y mae'n eu cefnogi?

A: T/T.


C11: Beth yw'r MOQ ar gyfer eich cynhyrchiad?

A: Colfach: 50000 Darn, Gwanwyn nwy: 30000 Darn, Sleid: 3000 Darn, Trin: 5000 Darn

C12: Beth yw eich tymor talu?

A: blaendal o 30% ymlaen llaw.

C13: Pryd alla i gael y pris?

A: Ar unrhyw adeg.

C14: Ble mae eich cwmni?

A: Parc Diwydiant Jinsheng, Jinli Town, Gaoyao District, Zhaoqing, Guangdong, China.

C15: Ble mae eich porthladd llwytho?

A: Guangzhou, Sanshui a Shenzhen.

C16: Pa mor fuan y gallwn gael ymateb e-bost gan eich tîm?

A: Ar unrhyw adeg.

C17: Os oes gennym rai gofynion cynnyrch eraill nad yw eich tudalen yn eu cynnwys, a allwch chi helpu i gyflenwi?

A: Byddwn, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu i ddod o hyd i'r un iawn.

C18: Beth yw'r rhestr o dystysgrifau sydd gennych?

A: SGS,CE,ISO9001:2008,CNAS

C19: Ydych chi mewn stoc?

A: Ie.

C20: Pa mor hir yw oes silff eich cynhyrchion?

A: 3 blynedd.

Blog
System Drôr Metel Eco-Gyfeillgar: Dewiswch Ateb Storio Cynaliadwy
Yn y cyfnod heddiw o fynd ar drywydd datblygu cynaliadwy, mae ymwybyddiaeth amgylcheddol wedi cael sylw eang mewn amrywiol feysydd. Mae dewis atebion storio sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn gam pwysig yn amgylchedd y cartref. Yn hyn o beth, mae system drôr metel sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn dod yn ddewis cynyddol boblogaidd. Bydd yr erthygl hon yn archwilio manteision bod yn eco-gyfeillgar a pham eu bod yn ddatrysiad storio cynaliadwy.
2023 12 04
Blwch drôr metel sy'n arbed gofod: gwnewch y mwyaf o'ch lle storio
Yn y byd gorlawn heddiw, mae gofod storio wedi dod yn fater pwysig. Boed’s cartref neu ofod swyddfa, mae angen i ni i gyd ddod o hyd i ffordd i wneud y defnydd mwyaf posibl o'n gofod. Dyna pam mae systemau drôr wal dwbl metel yn dod yn ddewis cynyddol boblogaidd. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio sut i'w ddefnyddio i wneud y gorau o'ch lle storio.
2023 12 04
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng tyniad a handlen?
Mae dolenni tynnu a dolenni yn eitemau a ddefnyddir yn gyffredin yn ein bywydau bob dydd, ac fe'u defnyddir yn eang mewn dodrefn, drysau, ffenestri, ceginau ac ystafelloedd ymolchi, ac ati.
2023 11 20
Beth yw'r tri math o ddolenni drws?
Mae dolenni drysau dodrefn yn rhywbeth rydyn ni'n dod i gysylltiad â nhw bob dydd, ond a ydych chi'n gwybod pa dri math o ddolenni drws sydd yna? Gadewch’s cael gwybod gyda'i gilydd isod!
2023 11 20
Dim data

Diddordeb?

Gofyn am Alwad Gan Arbenigwr

Derbyn cefnogaeth dechnegol ar gyfer gosod, cynnal a chadw affeithiwr caledwedd & cywiriad.

Mob: +86 13929893479

Whatsapp:   +86 13929893479

E-bost: aosite01@aosite.com

Cyfeiriad: Parc Diwydiannol Jinsheng, Jinli Town, Gaoyao City, Guangdong, China.

Dim data

 Gosod y safon mewn marcio cartref

Hawlfraint © 2023 AOSITE Hardware  Precision Manufacturing Co, Ltd. | Map o'r wefan
sgwrsio ar -lein
Leave your inquiry, we will provide you with quality products and services!
detect